Przejdź do Slidera

Nasza infrastruktura | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/O Firmie/Nasza infrastruktura

Nasza infrastruktura

Obszar działania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu dostarcza ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej na obszarze Bytomia i Radzionkowa.

Poniżej przedstawiamy mapę naszej sieci ciepłowniczej w Bytomiu i Radzionkowie.

Sieci Bytom Sieci Radzionków

Podłącz się do ciepła

Infrastruktura techniczna

Działalność PEC Sp. z o.o. obejmuje wytwarzanie i usługę przesyłania ciepła na terenie miasta Bytom i Radzionków.

Na terenie Bytomia (system bytomski) źródłem ciepła jest Fortum Bytom S.A. 
W systemie radzionkowskim obejmującym teren Radzionkowa i część Bytomia (oś. Stroszek) źródłem ciepła jest Ciepłownia Radzionków o mocy zainstalowanej w źródle w wysokości 56 MW.

Poniżej przedstawiono w tabelach ilość węzłów i długości sieci z podziałem na ww. systemy.

System Własne Razem własne Obce Ogółem własne i obce
GWC IWC IWC
Bytomski 52 494 546 60 606
Radzionkowski 7 105 112 99 211
Razem 59 599 658 159 817
System Długość sieci WP [mb] Razem
Kanałowej Preizolowanej Napowietrznej
Bytomski 3 605 62 868 10 800 77 273
Radzionkowski 4 734 21 913 347 26 994
Razem 8 339 84 781 11 147 104 267
do góry
Tarcza antyinflacyjna - obniżony podatek VAT za ciepło od 01.01.2022 - 31.07.2022