Przejdź do Slidera

CSR | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

CSR

W styczniu 2021 roku w naszym przedsiębiorstwie wdrożona została do stosowania procedura ISO 26000 (CSR -

Corporate Social Responsibility -

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).


CSR

W celu ułatwienia komunikacji w zakresie wykrywania i zapobiegania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu oraz korupcji uruchomiono adres gdzie pracownicy oraz strony zewnętrzne powinny zgłaszać zauważone tego typu przypadki. Specjalnie powołany do tego celu Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zajmuje się rozpatrywaniem tych zgłoszeń.

do góry