Przejdź do Slidera

Historia | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Historia

10.05.1973 r.

 • Uchwałą nr 163/713 Miejskiej Rady Narodowej w Bytomiu powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Bytomiu, które zatrudniało 21 osób.

01.01.1974 r.

 • Przedsiębiorstwo przekształciło się w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu. W tym czasie działało jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe na terenie trzech miast: Bytomia, Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich.

01.01.1983 r.

 • Przedsiębiorstwo włączone zostało w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jako Okręgowy Zakład Energetyki Cieplnej w Bytomiu.

01.09.1991 r.

 • Decyzją Wojewody Katowickiego przedsiębiorstwo zostało wydzielone z WPEC jako samodzielna jednostka. W okresie tym firma zatrudniała 903 osoby.

01.07.1997 r.

 • PEC Bytom wydzielił z swoich struktur Zakład Cieplny nr IV w Piekarach Śląskich i Zakład Cieplny nr V w Tarnowskich Górach na bazie, których powstały oddzielne spółki MPEC Tarnowskie Góry Sp. z o.o. oraz MPEC Piekary Śląskie Sp. z o.o.
 • PEC Bytom przekazał do nowej spółki w Tarnowskich Górach 162 pracowników, a do Piekar Śląskich 71 pracowników.
 • Według danych z grudnia 1997 roku przedsiębiorstwo zatrudniało 483 osoby.

20.12.2000 r.

 • Przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • PEC Sp z o.o. w Bytomiu zatrudniało 424 pracowników.

12.08.2009 r.

 • PEC Sp z o.o. wydzielił z swoich struktur Zakład Remontowy na bazie którego powstała oddzielna spółka STS Inżynieria Sp z o.o..
 • PEC Sp z o.o. przekazał do nowej spółki 45 pracowników.
 • PEC Sp z o.o. w Bytomiu zatrudniało 183 pracowników.

30.10.2009 r.

 • Zakończenie pierwszego etapu modernizacji Ciepłowni Radzionków- wymiana układu pompowego.

Od 2011 r.

 • Realizacja Projektu "Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

08.11.2011 r.

 • Zakończenie drugiego etapu modernizacji Ciepłowni Radzionków- budowa kotłów WR8 i WR12.

27.06.2014 r.

 • Sprzedaż spółki STS Inżynieria Sp.z o.o.
do góry