Przejdź do Slidera

Certyfikaty jakości | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/O Firmie/Certyfikaty jakości

Certyfikaty jakości

ISO

W 2002 r. Zarząd zdecydował o rozpoczęciu prac związanych z wdrożeniem w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

W roku 2003 Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki powołał Pana inż. Tadeusza Buczowskiego na Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZJiŚ.

Dzięki dużemu zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników udało się zgodnie z założeniami zakończyć prace związane z wdrożeniem systemu do połowy 2004 r.

W dniach 12 - 14.07.2004 r. odbył się, z pozytywnym wynikiem, audit certyfikujący dokumentacji systemowej, który został przeprowadzony przez LLOYD`S REGISTER QUALITY ASSURANCE.
W wyniku przeprowadzonych auditów certyfikujących Spółka otrzymała międzynarodowy certyfikat w zakresie: produkcja, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Bytom i miasta Radzionków.

W dniu 17.02.200 6r. odbył się audit przejścia na nową normę ISO 14001:2004 Systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez LLOYD`S REGISTER QUALITY ASSURANCE, zakończony wynikiem pozytywnym. System zarządzania środowiskowego rekomendowano do aktualizacji certyfikatu. Spółka otrzymała Certyfikat ISO14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego.

W lipcu 2007 r. przeprowadzono audit recertyfikacji w wyniku którego przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikat zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością oraz Certyfikat zatwierdzenia Systemu Zarządzania Środowiskiem zatwierdzony przez LLOYD`S REGISTER QUALITY ASSURANC jako zgodny z następującymi normami zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz normą zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 na okres kolejnych 3 lat tj. do 2010 roku.

W 2010 r. po przeprowadzeniu audytu recertyfikacyjnego otrzymaliśmy Certyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością jako zgodny z normą zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Środowiskiem jako zgodny z normą ISO 14001:2004. W czerwcu 2013 r. po przeprowadzeniu audytów recertyfikacyjnych Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem otrzymał Zatwierdzenie do 01.08.2016 r.

Uzyskane certyfikaty gwarantują naszym klientom najwyższy poziom świadczących usług, natomiast Spółka zyskała nowy sposób zarządzania, dostosowany do norm międzynarodowych, który pozowali jej na dalszy rozwój i zachowanie konkurencyjności w dziedzinie ciepłownictwa a także dbałość o ochronę środowiska naturalnego.

System jest stale doskonalony poprzez przeprowadzane audity wewnętrzne, analizę badania zadowolenia klienta oraz zaplanowane szkolenia wewnętrzne dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
Opracowywane na każdy rok „Cele jakościowe i środowiskowe” przenoszą się na wymierne oszczędności finansowe.

do góry
Tarcza antyinflacyjna - obniżony podatek VAT za ciepło od 01.01.2022 - 31.07.2022