Przejdź do Slidera

Ograniczenie niskiej emisji lata 2017-2018 | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Inwestycje/Dofinansowane z UE/Projekty zrealizowane/Ograniczenie niskiej emisji lata 2017-2018

Ograniczenie niskiej emisji lata 2017-2018

O projekcie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu zrealizowałoprojekt pn.: "Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom - uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Zakres projektu:

  • budowa nowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości 5 km,
  • budowa 54 szt. indywidualnych węzłów cieplnych.

Zadania prowadzone były na terenie Bytomia w dzielnicach: Śródmieście, Karb i Łagiewniki.

Główny cel projektu:

Zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w domowych piecach oraz w kotłowniach wykorzystujących paliwa stałe.

Korzyści z realizacji projektu:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianychCO2: 1 618,86 Mg/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 13 778,82 GJ/rok,
  • redukcja emisji pyłów: 18,00 Mg/rok,
  • zapewnienie bezpiecznych dostaw Ciepła Systemowego,
  • ograniczenie poziomu niskiej emisji,
  • wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

Realizacja projektu wpłynęła korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego, szczególnie jakości powietrza, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców nie tylko Bytomia, ale również okolicznych miast.

Całkowitawartość projektu (brutto): 16 024 861,32 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 8.005.699,00 zł
Okres realizacji projektu lata: 2017 - 2018

Harmonogram projektu:

Rok realizacji 2017:

Z2A.1, Z2B.1 „Przyłączenie do sieci ciepłowniczejbudynków w dzielnicy Karb  wrejonie ul. Konstytucji, ul. Popiełuszki i ul. Karlika wraz z przebudową sieci ciepłowniczej”.
Z2A.2, Z2B.2 „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Śródmieście w rejonie Placu Grunwaldzkiego i ul. Podgórnej wraz z przebudową sieci ciepłowniczej. - I etap”.
Z2A.4, Z2B.4 „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Śródmieście w rejonie ul. Morcinka, al. Legionów, ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu”.

Rok realizacji 2018:

Z2A.2, Z2B.2 „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Śródmieście w rejonie Placu Grunwaldzkiego i ul. Podgórnej wraz z przebudową sieci ciepłowniczej. - II etap”.
Z2A.3, Z2B.3 „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Śródmieście w rejonie ul. Pułaskiego.
Z2A.5, Z2B.5 „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Łagiewniki w rejonie ul. Romanowskiego”.

Lp. Numer zadania Wyszczególnienie Rok realizacji
1. Z2A.1, Z2B.1 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Karb w rejonie ul. Konstytucji, ul. Popiełuszki i ul. Karlika wraz z przebudową sieci ciepłowniczej. 2017
2. Z2A.2, Z2B.2 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Śródmieście w rejonie Placu Grunwaldzkiego i ul. Podgórnej wraz z przebudową sieci ciepłowniczej - I etap 2018
3. Z2A.2, Z2B.2 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Śródmieście w rejonie Placu Grunwaldzkiego i ul. Podgórnej wraz z przebudową sieci ciepłowniczej - II etap 2018
4. Z2A.3, Z2B.3 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Śródmieście w rejonie ul. Pułaskiego. 2018
5. Z2A.4, Z2B.4 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Śródmieście w rejonie ul. Morcinka, al. Legionów, ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu 2017
6. Z2A.5, Z2B.5 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Łagiewniki w rejonie ulicy Romanowskiego 2018

Wszystkie zadania zaplanowane w zakresie rzeczowym projektu zostały wykonane.

do góry