Przejdź do Slidera

Modernizacja Bytom i Radzionków lata 2017-2020 | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Inwestycje/Dofinansowane z UE/Projekty realizowane/Modernizacja Bytom i Radzionków lata 2017-2020

Modernizacja Bytom i Radzionków lata 2017-2020

O projekcie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu realizuje projekt pn.: "Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

ZAKRES PROJEKTU:

  • przebudowa i wymiana istniejących sieci ciepłowniczych o łącznej długości
    ok. 17,7 km,
  • likwidacja 10 szt. grupowych węzłów cieplnych,
  • budowa 199 szt. indywidualnych węzłów cieplnych.

Zadania prowadzone są na terenie Bytomia w dzielnicach: Śródmieście, Miechowice, Karb, Łagiewniki, Szombierki i oś. Arki Bożka.

Główny cel projektu:

Zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści z realizacji projektu:

  • zmniejszenie zużycia energii końcowej ok.: 20 251 GJ/rok,
  • uniknięte emisje CO2 ok.: 2 708 Mg/rok,
  • zmniejszenie emisji pyłów o ok.: 1,67 Mg/rok,
  • poprawa bezpieczeństwa dostaw Ciepła Systemowego.

Projekt przyczyni się do kompleksowej i skutecznej realizacji celów zrównoważonego gospodarowania zasobami, poprawy stanu środowiska, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.
Projekt wykazuje pozytywny wpływ na środowisko poprzez zapewnienie znaczących oszczędności energii, gdyż jego celem jest poprawa efektywności energetycznej bytomskiego systemu ciepłowniczego obsługiwanego przez PEC Sp. z o.o. w Bytomiu poprzez ograniczenie strat ciepła na przesyle i dystrybucji.
Wpłynie to korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego, szczególnie jakości powietrza, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców nie tylko Bytomia, ale również okolicznych miast.

Planowany całkowity koszt realizacji (brutto) ok.:               
53,57 mln zł
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:  
16,4 mln zł
Okres realizacji, lata:                                                           
2017 - 2023
Obszar realizacji:                                                                  
Bytom

Harmonogram projektu:

Rok realizacji 2017:

Z1A.1 „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2Dn300 na odcinku od komory przy ul. Kraszewskiego  do połączenia  z istniejącą siecią preizolowaną w ul. Prusa przy Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu”.
Z1A.3, Z1B.3 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-0 Reptowska 18 w Bytomiu”.
Z1A.7, Z1B.7 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-4 Felińskiego 139A  w Bytomiu”.
Z1A.8, Z1B.8 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-5 Nickla 117A w Bytomiu”.

Rok realizacji 2018:

Z1A.2, Z1B.2 „Przebudowa osiedlowej zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC Łużycka 24A  w Bytomiu - 2 część”.
Z1A.6, Z1B.6 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-3 Felińskiego 50B w Bytomiu”.
Z1A.9, Z1B.9 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-6 Nickla 143A w Bytomiu”.
Z1A.10, Z1B.10 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC Francuska 60 w Bytomiu”.
Z1A.11 „Przebudowa sieci ciepłowniczej Dn 400 od komory K3 do komory K4.8 przy ul. Konstytucji  w Bytomiu”.

Rok realizacji 2019:

Z1A.4, Z1B.4 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-1 Felińskiego 25A  w Bytomiu”.
Z1A.5, Z1B.5 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-2 Felińskiego 7A w Bytomiu”.
Z1A.12 „Przebudowa sieci ciepłowniczej  od komory K-8 (odczep w kierunku  Bema) do komory K-10 (ul. Spacerowa) w Bytomiu”.
Z1A.13, Z1B.13 „Przebudowa sieci ciepłowniczej  od komory K-10 (ul. Spacerowa) do GWC-15 Adamka 26J w Bytomiu wraz z zabudową indywidualnego węzła cieplnego dla potrzeb budynku przy ul. Armii Krajowej 26, 26 a,b,c”.
Z1A.15, Z1B.15 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-7 Podhalańska 1B w Bytomiu”.

Rok realizacji 2020:

Z1A.14 „Przebudowa sieci ciepłowniczej od  zakończenia sieci napowietrznej Dn400 do komory przy ul. Cichej 12 wraz z przyłączami do GWC ul. Bema 1B  i Rome Metis przy ul. Chorzowskiej 22 w Bytomiu”.
Z1A.16, Z1B.16 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-6 Rostkowskiego 5 w Bytomiu”.
Z1A.17 „Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej  zasilanej z GWC-6 Rostkowskiego 5 w Bytomiu”.
Z1A.18 „Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej  zasilanej z GWC-3 Orzegowska 52B  w Bytomiu”.
Z1A.19 „Wymiana  zewnętrznej instalacji odbiorczej  zasilanej  z GWC-1 Grota Roweckiego 31  w Bytomiu”.

Rok realizacji 2021:

Z1A.20 „Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-2 Godulska 15 w Bytomiu”.

Lp. Numer zadania Wyszczególnienie  Rok realizacji
1 Z1A.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej 2Dn300 na odcinku od komory przy ul. Kraszewskiego do połączenia z istniejącą siecią preizolowaną w ul. Prusa przy Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu 2017
Z1A.2 Z1B.2  Przebudowa osiedlowej zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC Łużycka 24A w Bytomiu - 2 część  2018 
Z1A.3, Z1B.3  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-0 Reptowska 18 w Bytomiu.  2017 
Z1A.4, Z1B.4  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-1 Felińskiego 25A w Bytomiu.  2019 
Z1A.5, Z1B.5  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-2 Felińskiego 7A w Bytomiu  2019 
Z1A.6, Z1B.6  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-3 Felińskiego 50B w Bytomiu.  2018 
Z1A.7, Z1B.7  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-4 Felińskiego 139A w Bytomiu.  2017 
Z1A.8, Z1B.8  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-5 Nickla 117A w Bytomiu.  2017 
Z1A.9, Z1B.9  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-6 Nickla 143A w Bytomiu.  2018 
10  Z1A.10, Z1B.10  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC Francuska 60 w Bytomiu.  2018 
11  Z1A.11  Przebudowa sieci ciepłowniczej Dn 400 od komory K3 do komory K4.8 przy ul. Konstytucji w Bytomiu.  2018 
12  Z1A.12  Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-8 (odczep w kierunku Bema) do komory K-10 (ul. Spacerowa) w Bytomiu  2019 
13  Z1A.13, Z1B.13  Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-10 (ul. Spacerowa) do GWC-15 Adamka 26J w Bytomiu wraz z zabudową indywidualnego węzła cieplnego dla potrzeb budynku przy ul. Armii Krajowej 26, 26 a,b,c  2019 
14  Z1A.14  Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej Dn400 do komory przy ul. Cichej 12 wraz z przyłączami do GWC ul. Bema 1B i Rome Metis przy ul. Chorzowskiej 22 w Bytomiu 2020 
15  Z1A.15, Z1B.15  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-7 Podhalańska 1B w Bytomiu.  2019 
16 Z1A.16, Z1B.16  Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-6 Rostkowskiego 5 w Bytomiu  2020 
17  Z1A.17  Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-6 Rostkowskiego 5 w Bytomiu. 2020 
18  Z1A.18  Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-3 Orzegowska 52B w Bytomiu.  2020 
19  Z1A.19  Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-1 Grota Roweckiego 31 w Bytomiu. 2020 
20 Z1A.20 Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-2 Godulska 15 w Bytomiu. 2021

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

do góry