Przejdź do Slidera

Modernizacja Ciepłownia Radzionków i budowa łącznika lata 2019-2023 | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Inwestycje/Dofinansowane z UE/Projekty realizowane/Modernizacja Ciepłownia Radzionków i budowa łącznika lata 2019-2023

Modernizacja Ciepłownia Radzionków i budowa łącznika lata 2019-2023

O projekcie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu realizuje projekt pn.: „Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej.”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków POIiŚ 2014-2020 - Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego - Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim.

Zakres projektu:

  • rozbudowa Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracyjny,
  • budowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 5 km,
  • rozbudowa pompowni sieciowej w Ciepłowni Radzionków.

Główny cel projektu:

Zwiększenie stopnia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na obszarze realizacji projektu. 

Korzyści z realizacji projektu:

  • ograniczenie zużycia energii pierwotnej: 135 996 GJ/rok,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianychCO2 ok.: 20 584 Mg/rok.

Planowana całkowitawartość projektu (brutto): 99.863.848,60 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 31.712.854,50 zł
Okres realizacji projektu: 2019 - 2022

Harmonogram:

Zadanie 1

„Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji”. Lata realizacji:2020-2022

Zadanie 2

„Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej”. Lata realizacji:2020-2022

do góry