Przejdź do Slidera

Otwarcie ofert | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Otwarcie ofert

TRANSMISJA ON-LINE Z OTWARCIA OFERT

 „MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO WRAZ Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM
W LATACH 2019-2023” - KONTRAKT III - BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH (2020)

nastąpi w dniu 01.06.2020 r. o godz. 10:30

pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=c3cCzfwqKLk

do góry
20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Tarcza antyinflacyjna - obniżony podatek VAT za ciepło od 01.01.2022 - 31.10.2022