Przejdź do Slidera

Ubytkomierz | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Ubytkomierz

Ubytkomierz w zależności od ilości kropli

Ubytkomierz w zależności od ilości kropli.
ilość wody tracona w godzinę - litrów
ilość wody tracona dziennie - litrów
ilość wody tracona miesięcznie - litrów
ilość wody tracona rocznie - m3/rok

Ubytkomierz w zależności od upływu czasu

Ubytkomierz w zależności od upływu czasu.
ilość wody tracona w godzinę - litrów
ilość wody tracona dziennie - litrów
ilość wody tracona miesięcznie - litrów
ilość wody tracona rocznie - m3/rok
do góry