Przejdź do Slidera

Reklamacje | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Reklamacje

Zgłoszenie reklamacji

Dyspozycja mocy (24h)
tel.: +48 32 38 87 302 lub +48 32 38 87 303

Zgłoszenie reklamacji

Formularz zgłoszenia reklamacji dla osób związanych umową z PEC Sp. z o.o.

* pola wymagane
do góry
20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Tarcza antyinflacyjna - obniżony podatek VAT za ciepło od 01.01.2022 - 31.10.2022