Przejdź do Slidera

Wydarzenia | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Aktualności/Galeria/Wydarzenia/Wprowadzamy formularz rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego
20 02 2024

Wprowadzamy formularz rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego

Uprzejmie informujemy, że wprowadzamy do stosowania wzór wniosku dotyczącego wydania dyspozycji rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego.

Wzór wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej, a dla Państwa wygody prześlemy również  w formie papierowej.

W związku z powyższym przyjmowane będą jedynie dyspozycje dotyczące rozpoczęcia lub zakończenia sezonu przesłane na ww. oficjalnym formularzu.

Powyższe działania mają na celu ujednolicenie wpływających zgłoszeń oraz przyśpieszenie procedur związanych z uruchomieniem lub zakończeniem dostawy ciepła.

Niniejszy druk zawiera niezbędne dane, takie jak: numer nabywcy, nazwa i adres Wnioskodawcy, dane kontaktowe oraz dokładny adres obiektu, którego dotyczy wniosek wraz z oświadczeniem o gotowości instalacji do odbioru ciepła. Nie będzie zatem konieczności wysyłania dodatkowego pisma w tym zakresie.

Pragniemy zaznaczyć, że dyspozycja rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego może być podpisana jedynie przez osobę będącą stroną umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji w wyżej wymienionym zakresie.

Wnioski składać można:

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej,
  • w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122 (druk można pobrać w sekretariacie),
  • w formie wiadomości e-mail na adres: :
    * z załączonym skanem wniosku, lub
    * z załączonym wnioskiem wypisanym elektronicznie z podpisem kwalifikowanym lub zaufanym.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 32 388 73 69.

do góry