Przejdź do Slidera

Wydarzenia | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Aktualności/Galeria/Wydarzenia/„Ciepłe mieszkanie” najlepiej z ciepłem systemowym/Rejony planowane do podłączenia
18 05 2023

„Ciepłe mieszkanie” najlepiej z ciepłem systemowym

Jak pozyskać dofinansowanie do podłączenia ciepła systemowego do Twojego mieszkania?
Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu w lutym br. rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie.
Jest to program skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Umożliwia on uzyskanie dofinansowania do wymiany starego, nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe. Stary piec lub kocioł zastąpić można Ciepłem Systemowym! Przy okazji możliwe jest dofinansowanie do wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, montaż wentylacji mechanicznej i kosztów dokumentacji projektowej.
Zgodnie z regulaminem programu jeśli istnieje techniczne i ekonomiczne uzasadnienie do podłączenia mieszkania do sieci ciepłowniczej, to jest to preferowany wybór źródła ciepła.
W takim przypadku można skorzystać z możliwości dofinansowania do budowy instalacji CO i CWU. Program skierowany jest do osób planujących inwestycję. Wszystkie koszty muszą zostać poniesione po złożeniu wniosku a następnie podpisaniu umowy z gminą.
Wysokość dofinansowania zależna jest od dochodów wnioskodawcy (będącego jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania) i wynosić może 35% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 17 500 zł), 65% (26 900 zł) lub 95% (39 900 zł). 
Szczegółowe informacje dotyczące Programu Ciepłe Mieszkanie, w tym porady dotyczące wypełniania wniosków, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2, w pokoju 110a, pod numerami telefonów: 32 786 81 39, 572 326 471 lub adresem e-mail: ekodoradca@um.bytom.pl.
Wypełnione i kompletne wnioski prosimy składać w Kancelarii Urzędu Miasta (p. 128).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. rusza z nowymi projektami podłączeń
W związku ze stale rosnącą ilością składanych przez mieszkańców wniosków dotyczących wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz przepisami regulującymi kwestię walki z niską emisją Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Bytomiu umożliwia podłączenie każdego budynku będącego w bezpośrednim zasięgu sieci ciepłowniczej. Jednocześnie zdecydowano o wyznaczeniu nowych obszarów, w których rozbudowywana będzie infrastruktura ciepłownicza.


Zapytaj swojego zarządcę o możliwość podłączenia do Ciepła systemowego
Pierwszym krokiem jest kontakt z zarządcą celem ustalenia zainteresowania wśród mieszkańców odbiorem ciepła systemowego. Warunkiem realizacji inwestycji jest przede wszystkim odpowiedni stopień zainteresowania mieszkańców odbiorem ciepła systemowego. Zalecane jest podłączanie do systemu ciepłowniczego wszystkich mieszkań, jednak nie zawsze jest to możliwe. W takim przypadku preferowana do podłączenia budynku powierzchnia powinna stanowić co najmniej 70% całości.
W przypadku osiągnięcia powyższych wartości Wspólnota Mieszkaniowa powinna podjąć stosowną uchwałę dotyczącą deklaracji zmiany systemu ogrzewania budynku oraz za pośrednictwem zarządcy dostarczyć ją wraz z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do PEC.

 

do góry