Przejdź do Slidera

Komunikaty | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Aktualności/Komunikaty/Nowa taryfa dla ciepła od 01.12.2022 r.
15 11 2022

Nowa taryfa dla ciepła od 01.12.2022 r.

W związku z zakończeniem obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła przedsiębiorstwo zobowiązane było do przedłożenia do zatwierdzenia nowej taryfy, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.101.2022.KTW z dnia 07.11.2022 r. i ogłoszona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 724(1984) z dnia 08.11.2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż nowa taryfa dla ciepła obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Podjęte przez przedsiębiorstwo działania optymalizacyjne oraz organizacyjne pozwoliły w chwili obecnej uniknąć drastycznego wzrostu opłat. Średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło zawartych w taryfie dla ciepła wynosi 9,57%, w tym: dla grup taryfowych A wzrost wynosi 9,34%, a dla grup taryfowych B 9,81%.

Dla uprawnionych odbiorców należących do grupy: B1, B2, B3 do dnia 30.04.2023 r. stosowane będą ceny ciepła wytworzenia z rekompensatą.

Taryfa do pobrania na stronie.

do góry