Przejdź do Slidera

Aktualności | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Aktualności/Nowa taryfa dla ciepła od 01.12.2023 r.
17 11 2023

Nowa taryfa dla ciepła od 01.12.2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.11.2023r. Nr OKA.4210.68.2023.AZa została zatwierdzona taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 494 (2682) z dnia 16.11.2023 r.

 Nowa taryfa dla ciepła obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami od dnia
01 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

Średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło zawartych w taryfie dla ciepła wynosi (+) 3,3%, w tym:

  • dla grup taryfowych A nastąpi wzrost stawek opłat za usługi przesyłowe PEC (+) 14,4%, co powoduje skutek w łącznych opłatach za ciepło (+) 2,8%,
  • dla grup taryfowych B nastąpi obniżka taryfy co powoduje skutek w łącznych opłatach za ciepło (-) 4,6%.

Dla uprawnionych odbiorców należących do grup taryfowych A i B nadal stosowane będą ceny ciepła wytworzenia z rekompensatą zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.). Aktualne ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dostępne są na naszej stronie internetowej www.pec.bytom.pl.

do góry